ROBOTY DROGOWE drogowe roboty Firma TIT BRUK oferuje kompleksową usługę robót drogowych. Wykwalifikowany zespół pracowników w połączeniu z profesjonalnym, nowoczesnym sprzętem, podejmie się każdego zlecenia. Istniejąc na rynku od wielu lat zdobyliśmy ogromne doświadczenie i mamy świadomość, że roboty drogowe wiążą się z ogromną odpowiedzialnością.
To dzięki naszej pracy ułatwiamy komunikację drogową. Od jakości naszego wykonania, zależy komfort użytkowników dróg.

Do robót drogowych zaliczamy wykonanie:Nawierzchni Nawierzchnia, to warstwa konstrukcyjna dróg, o wysokiej odporności na ścieranie i własnościach antypoślizgowych, co ma ogromne znaczenie w kontakcie z kołami pojazdów. Służą one do przeniesienia obciążeń generowanych przez pojazdy drogowe na warstwy podbudowy. Nawierzchnie dróg mogą być: bitumiczne, betonowe, z cegły klinkierowej, z kostki granitowej, z betonowej kostki brukowej, z płyt betonowych, granitowych, z tłucznia, itp.

Nawierzchnie z sypkich materiałów są ubijane za pomocą zagęszczarek.

Przy powierzchniach z kostki betonowej używa się układarki do kostki i wykańcza się poprzez wyrównywanie i zasypywanie spoin drobnym materiałem (np. piaskiem).Obramowania nawierzchni Obramowanie nawierzchni zapobiega rozjeżdżaniu się nawierzchni drogi. Obramowaniem nazywamy krawężniki, obrzeża, występujące w różnych wymiarach.Remont nawierzchni Częściowa lub całkowita wymiana nawierzchni, naprawa lub wymiana krawężników, obrzeży.
Roboty drogowe Brukarstwo